Read [0421] Hai mối tình cho một cuộc đời - NETTRUYENSEO.com

[0421] Hai mối tình cho một cuộc đời

Authors: andiethecheesetea

Genre: Fanfiction

Update: 11-10-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Giảng viên khoa Vật lý lại trở thành chú xe ôm.
Sinh viên năm cuối có nhà không ở lại chuyển hộ khẩu vào ở chung với chú xe ôm.
Và một xóm trọ bát nháo như (hơn) rất nhiều những cái xóm trọ ở ngoài đời thật.