Read [ 113 | DũngChinh ] Tay trái nắm lấy tay em - NETTRUYENSEO.com

[ 113 | DũngChinh ] Tay trái nắm lấy tay em

Authors: xoaigon113

Genre: Fanfiction

Update: 02-05-2018

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Súng bên súng
Đầu sát bên đầu
Đêm rét chung chăn
Thành đôi tri kỉ
Đồng chí !

Lấy bối cảnh Việt Nam trong những năm 1944 - 1945.

Thể loại : Đam mỹ, tình đồng chí.
WARNING : SE.

Chỉ lấy bối cảnh, và một vài chi tiết nhỏ đã qua chỉnh sửa để phù hợp với truyện. Không phải thật 100%, tất cả là do tác giả nghĩ ra và dựa trên lịch sử. Không có ý định xúc phạm cá nhân, tập thể nào.

THIS STORY BELONGS TO ME.