Read [12 Chòm Sao Đam Mỹ - Textfic] Nam Thì Sao? Chỉ Cần Yêu Nhau Là Được! - NETTRUYENSEO.com

[12 Chòm Sao Đam Mỹ - Textfic] Nam Thì Sao? Chỉ Cần Yêu Nhau Là Được!

Authors: XuyNguyet

Genre: Humor

Update: 26-02-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Là người thừa kế, họ phải học vô số thứ. Lịch trình thường ngày dày đặc vô cùng, thời gian ngủ nghỉ không quá sáu tiếng.

Tâm họ mệt, cơ thể họ mệt, họ thật sự quá mệt với cái danh người thừa kế này. Vậy nên họ rời đi, tới một nơi mà những người kia không tìm được họ.

Nhờ việc rời đi, họ biết tới một phương pháp để họ giải tỏa căng thẳng, một phương pháp khiến họ sống thật với chính bản thân mình.

Lên Internet.