Read [ 12CS - Xuyên không ] Em Là Người Khiến Anh Yêu Em - NETTRUYENSEO.com

[ 12CS - Xuyên không ] Em Là Người Khiến Anh Yêu Em

Authors: kalyminny

Genre: Fanfiction

Update: 04-12-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

nhân vật nữ
Thiên yết ( Burnice Scorpio)
Bảo Bình (Bellamy Aquarius)
Ma kết ( Corbin Capricorn)
nhân mã ( Majori Sagittarius)
Xử nữ (Joella Virgo)
Song tử (Jaimin Gemini )


nhân vật nam
Bạch Dương (Legrand Aries)
Kim ngưu (Allard Taurus)
Cự giải (Allard Cancer)
Sư tử (Richelieu Leo)
thiên bình (Simon Libra)
Song ngư (Pomeroy Pisces)