Read /Allkook/ Nam phụ phản diện đừng hòng chạy_Sương Nguyệt Y_ - NETTRUYENSEO.com

/Allkook/ Nam phụ phản diện đừng hòng chạy_Sương Nguyệt Y_

Authors: Jjeonkoo_jjk97

Genre: Fanfiction

Update: 09-12-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Bìa :
_Gốc :
+ Pinterest
_Edit :
+ Sương Nguyệt Y

Tác giả :
+ Sương Nguyệt Y

Nhân vật :
_Chính :
+ Jeon Jungkook

_Phụ diễn :
+ Kim Seokjin
+ Min Yoongi
+ Jung Hoseok
+ Kim Namjoon
+ Park Jimin
+ Kim Taehyung

_Phụ :
+ Jeon Junghyun
+ Ahn Ji ah
+ Kim Dongjoon
+ Lim Ha woon
+ Min Sung Jae
+ Ha Min Hwa
+ Jung Jisung
+ Kang Jiwon
+ Park Kang Hee
+ Yoo In Hae
[...]

Thể loại :
+ Boy love
+ Nhất thụ đa công (1x6)
+ Sinh tử văn
+ Sảng văn
+ Mỹ công thụ
+ Trung khuyển công
+ Phúc hắc công
+ Fanfiction
+ H
+ Dương quang thụ
+ Mưu mô bí ẩn công
+ Sủng ngọt

⚠ Cảnh báo :
+ Không tự ý chuyển ver , rep up , copy khi chưa có sự cho phép của tác giả chính gốc !