Read Anh Phát Bệnh Rồi Em Đến Đây!(hoàn)  - NETTRUYENSEO.com

Anh Phát Bệnh Rồi Em Đến Đây!(hoàn)

Authors: NMaiTho

Genre: Diverse Lit

Update: 09-11-2017

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Anh phát bệnh rồi ... Em đến đây!!!

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Thể loại: Sủng, nữ cường, trinh thám

Editor: Queenie_Sk

Post: NMaiTho

Độ dài: Đã hoàn (120 chương)

Giới thiệu nội dung:

Đây là chuyện kể về một thiên tài pháp y gặp được một bậc thầy tâm lý học, cuối cùng trở thành một đôi vợ chồng biến thái 'bệnh xà tinh'


*Bệnh xà tinh [Shéjīngbìng] có phát âm khá giống [Shénjīngbìng]: bệnh thần kinh, xuất phát từ video "Vạn vạn không ngờ tới", cho nên cụm 'bệnh xà tinh' được dùng như tiếng lóng chỉ người bị bệnh thần kinh.

-~-~-~-~-~-~-~-~

Chapters

*Văn Án*

Chương1: HỨA LUẬT

Chương2: ĐI DẠY

Chương 3

Chương 4

Chương5: SU (tên của "Anh")

Chương6: GẶP MẶT

Chương7: MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG, 4 CON MÈO

Chương8: NGƯỜI ĐÀN ÔNG THÍCH ĂN CÁ

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

chương 15

chương 16

Chương 17

Chương18

Chương 19

Chương 20

Chương21

Chương23

Chương 24

Chương25

Chương26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65.1

Chương 65.2

Chương 65.3

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81.1

Chương 81.2

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 113(tiếp)

Chương113(tiếp)

Chương 114

Chương115

Chương 115(Tiếp)

Chương 116

Chương 116(tiếp)

Chương 117

Chương 117(tiếp)

Chương 118

Chương 118(tiếp)

Chương 118(tiếp)

Chương 118(tiếp)

Chương 119

Chương 120

Chương 120