Read Artbook - Nơi sìn hàng của bạn Bae~ | KujouKayano2606

Read Artbook - Nơi sìn hàng của bạn Bae~ - NETTRUYENSEO.com

Artbook - Nơi sìn hàng của bạn Bae~

Authors: KujouKayano2606

Genre: Humor

Update: 14-07-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Chỉ đơn giản là cái artbook mà toi tự làm để sìn game thoi ( toi đang vã hàng ;-; )
Hiện tại toi sìn:
Identity V
- OTP : AllNaib ( đặc biệt là NorNaib ), HasJack, YidMichiMarie, HasYid, PatriFio, và NaibEli ( :v )
Obey me!
- MC x All
Fate Grand Order
- Fav char: Gilgamesh ( caster ), Abigail, Atalante
Âm Dương Sư
- Tửu Tỳ, Hoang Liên, Đao Đăng ( lạ ó (ㆁωㆁ) )
FNAF
-Fav char thoi, toi hem ship: Toy Chica, Ballora, Ennard, SpringTrap.
Liên Quân ( AOV )
- OTP: Quillen x Amily, Amily x Veres, Amily x Liliana, Tulen x Liliana, Zata x Rouie x Laville, Nakroth x Murad,...
- Bias ( Tướng tủ ): Amily, Liliana, Tulen, Rouie, Astrid, Roxie, Aleister
Disney Twisted Wonderland
Bias: Leona, Idia, Vil
OTP: Leona x Vil x Idia


Toi dân mới tập zẽ, các pạn ủng hộ nha, nhận gạch đá (◡ ω ◡)🙆❤