Read Bàn về phương pháp ăn kim đan chuẩn khỏi chỉnh - NETTRUYENSEO.com

Bàn về phương pháp ăn kim đan chuẩn khỏi chỉnh

Authors: akiranguyen1472

Genre: Humor

Update: 07-11-2018

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Thể loại: hiện đại, showbiz, tu tiên, trời sinh một đôi, hài hước, 1×1, HE

Nhân vật chính: Kiều Mạt, Kim Trăn

Raw: Slytherin House

Mần by Bi (p2t92.wordpress.com)

Với sự giúp sức của bộ ba 3p QT, GG và Baidu

***

Văn án:

Độ này Kiều Mạt có chút phiền não.

Mẫu hậu với Quy tướng nói song tu là phương pháp tu luyện lẹ làng và đỡ tốn sức nhất, cơ mà tại sao mỗi lần mình tu luyện xong là nội lực không vào mà còn lui ra, đã thế lưng eo còn mỏi nhừ tử, không xuống giường nổi...

Hổng lẽ... Tư thế sai hả ta?

Gần đây Kim Trăn có chút cáu kỉnh.

Lúc mần ăn thì hài hòa mỹ mãn lắm, khi xong việc người dưới thân lại thất vọng rành rành ra mặt là sao...

Chẳng lẽ... Chưa đủ mạnh?

**Các cấp bậc trong tu chân: trúc cơ, toàn chiếu, dung hợp, tâm động, linh tịch, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa.

5 latest Chapters