Read [Băng Cửu] Mọi lỗi lầm kiếp trước...Ta dùng kiếp này trả cho các ngươi - NETTRUYENSEO.com

[Băng Cửu] Mọi lỗi lầm kiếp trước...Ta dùng kiếp này trả cho các ngươi

Authors: Hanagaki_Aoi

Genre: Fanfiction

Update: 23-09-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Nguyên Tác: Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện
Couple : Băng Ca x Thẩm Cửu [ Trong Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ ]
Văn án :
Hệ Thống giúp Thẩm Cửu trọng sinh và cái giá của việc đó là tan biến vĩnh viễn. Lạc Băng Hà bị Thẩm Cửu đẩy sang Khung Đỉnh Phong Làm đồ đệ dù không muốn. Dù 2 người đó không còn quan hệ sư đồ nhưng Lạc Băng Hà vẫn dính chặt lấy hắn....