Read / Best friends / [ BEOMGYU X YOU ]  - NETTRUYENSEO.com

/ Best friends / [ BEOMGYU X YOU ]

Authors: Tuikhongcotendauhihi

Genre: New Adult

Update: 07-11-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Xuyên không cùng với bạn thân khác giới là cảm giác như thế nào? Đọc đi rồi biết 😉

Beomgyu xem mồ a là Best friends nên bữa nay viết truyện là best friends luôn =))

🤡🤡🤡🤡🤡 Yêu những chú hề nhắm =))