Read [BHTT] [EDIT] [Hoàn] Bất Lộ Thanh Sắc - Mẫn Nhiên - NETTRUYENSEO.com

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Bất Lộ Thanh Sắc - Mẫn Nhiên

Authors: _Eirlys

Genre: Novels

Update: 31-10-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Thể loại: Đô thị tình duyên, yêu sâu sắc, gần quan được ban lộc, tình yêu và hôn nhân.
Nhân vật chính: Khương Chiếu Tuyết, Sầm Lộ Bạch.