Read BILLIONAIRE SERIES 1 : NICHOLAS CORDEN III | Ayazamie

Read BILLIONAIRE SERIES 1 : NICHOLAS CORDEN III - NETTRUYENSEO.com

BILLIONAIRE SERIES 1 : NICHOLAS CORDEN III

Authors: Ayazamie

Genre: Teen Fiction

Update: 02-04-2023

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Billionaire Series 1 : Nicholas Corden IIIA 21 years old woman named Mikaela Angela Sarmiento. She is beautiful but not so attractive. She doesn't care about the world is because she's too busy working for her life and her sister named Erica Angelica Sarmiento.


Mikaela's parents died a year ago in a tragic accident and also she found out that her little sister Erica has a heart failure due to poorness she couldn't even take her sister to the hospital and have a treatment about her weak heart.


For a short time period of working in the Coffee shop. She moved to a mansion and start working there as a personal maid of Madame Teressa Corden.Teressa Corden had a seven grandsons at si Nicholas ang pinakabepolar sa lahat. Palagi itong seryoso, ngumingiti rin ito paminsan minsan at palaging nakasimangot. Mahal ni Mika ang kaniyang trabaho sa ka dahilanang sisiw lang ito sa kaniya ay malaki pa ang sahod at makakaipon niya ng marami-raming pera para ma simulang ipagamot ang kaniyang kapatid.Magtatagal kaya si Mika sa mansyong ito? Kaya niya kayang magtagal doon sa mansyon kasama ang pitong mayayaman at bepolar na mga apo ni Madame Teressa?Magagamot niya kaya ang sakit ng kaniyang kababatang kapatid?Malalaman niya kaya ang sekreto sa likod ng pagkamatay ng mga magulang nito?Halinat basahin natin ang kwentong ito para makuha natin ang lahat ng sagot sa ating mga katanongan.