Read 【BJYX 】Nếu Tiêu Chiến xuyên không đến 5 năm sau | zhubushizhu

Read 【BJYX 】Nếu Tiêu Chiến xuyên không đến 5 năm sau - NETTRUYENSEO.com

【BJYX 】Nếu Tiêu Chiến xuyên không đến 5 năm sau

Authors: zhubushizhu

Genre: Fanfiction

Update: 18-11-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tên gốc: 假如肖战穿越到五年后
*Tác giả: 小廖小廖脑袋没料♥[email protected]
* Tình trạng bản gốc: Hoàn 13 chương + 4 phiên ngoại
*Editor: Hoa
*Thể loại: Xuyên không, He, Gương vỡ lại lành, Minh tinh Bác x Minh tinh Chiến
* Link gốc: https://96697753.lofter.com/post/30d8225a_1c8bdd806
* Editor nghiệp dư nên không thể đảm bảo bản dịch đúng 100%
* Fic dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng không mang đi nơi khác!