Read [ Black Dragon x Mikey ] Thợ Săn - Con Mồi - ABO | Irec_tuhy

Read [ Black Dragon x Mikey ]  Thợ Săn - Con Mồi - ABO - NETTRUYENSEO.com

[ Black Dragon x Mikey ] Thợ Săn - Con Mồi - ABO

Authors: Irec_tuhy

Genre: Fanfiction

Update: 27-11-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Thợ săn có hai quyết định, một là giết hai là tùy ý chiếm đoạt con mồi bản thân đã lựa chọn

Black Dragon (đời đầu) x Manjirou

⌘ Thể loại: LOẠN LUÂN, niên thượng, hiện đại đô thị,...

OOC OOC OOC x N lần

⚠ Vui lòng không add truyện tôi vào danh sách đọc của nhà hàng xóm, hãy để nó nằm yên ở nhà Allmikey ⚠