Read Bluebell Tea |Trans Fic| Jaedo/Dojae | tomomitomomi

Read Bluebell Tea |Trans Fic| Jaedo/Dojae - NETTRUYENSEO.com

Bluebell Tea |Trans Fic| Jaedo/Dojae

Authors: tomomitomomi

Genre: Fanfiction

Update: 19-03-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Bluebell Tea by Alette

Posted originally on the Archive of Our Own at http://arc hiveofourow n.org/wor ks/36 639175.

Summary:

-Trà Bluebell.

- Cuộc hôn nhân bất thường của Jeong Jaehyun và Kim Doyoung: một Jung Jaehyun bất tử không kém phần thích thú và say mê trước những âm mưu giết người của chồng mình, góa phụ đen chuyên nghiệp Kim Doyoung.

Additional Tags: Johnny, Mark Lee (NCT), Alternate Universe, Unspecified Setting, Marriage, Attempted Murder,
Supernatural Elements, Light-Hearted, Black Widow Scheme, Black
Widow Meets Immortal

5 latest Chapters
Chapters