Read [BnHa] Hệ Thống Nghiệp Chướng Đầy Mình   - NETTRUYENSEO.com

[BnHa] Hệ Thống Nghiệp Chướng Đầy Mình

Authors: -Rosetta

Genre: Fanfiction

Update: 03-01-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

[Nhiệm vụ hôm nay của ký chủ là: Chạy bộ một trăm vòng, hít đất một trăm cái. Thất bại trừ 100 sức mạnh của Kosei.]

[Nhiệm vụ phụ: Chọc chó - Hãy khiến mức độ tức giận của Bakugou Katsuki đối với ký chủ lên 100. Thất bại trừ 100 điểm sức mạnh.]

[Nhiệm vụ phụ 2: Khiến Todoroki Shouto phải đỏ mặt. Thất bại trừ 100 điểm thể lực.]

Uchiha Kohaku: !!!

"Bớ người ta, hệ thống giết người!!!"

5 latest Chapters