Read [Boboiboy x BNHA]{AllPetir/AllThun} Nhiệm vụ - NETTRUYENSEO.com

[Boboiboy x BNHA]{AllPetir/AllThun} Nhiệm vụ

Authors: Cindy_The_Ghost14

Genre: Fanfiction

Update: 30-11-2021

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

- Vào một ngày không nắng không mưa nhưng Cindy lại ưa bão tố. Đồng hồ của Boboiboy bị trục trặc và đã tự động phân thân sức mạnh ra làm 7, diễn biến còn lại thì đọc đi òi biết :>>
Cindy ship AllThun và các cặp khác nữa
Boboiboy và BNHA không thuộc về Cindy
Nếu hình ảnh trong fic có giống với bạn nào thì cho Cindy xin lỗi vì đã lấy mà không xin phép. Đa số hình ảnh Cindy tìm ở trên Google và Pinterest
Có lời nói thô tục, bạo lực, logic mang tầm vũ trụ, có cả sự góp mặt của Cindy
P/S : Đây là lần đầu Cindy viết truyện, nếu có gì sai sót thì các bạn Commets cho Cindy nha. Không được gây war hay gì đó mà hãy nói nhỏ nhẹ rồi Cindy giải thích cho
+ Có sự tham gia của @Jen_Haruna06
Author : Cindy_The_Ghost14