Read Calla - NETTRUYENSEO.com

Calla

Authors: RanNguyen1210

Genre: Fanfiction

Update: 26-11-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Hoàn thiện mọi thứ.---------------------

*Phi thực tế, không đánh đồng với hiện thực.

*Không gian fic là của mình, nhân vật thì không thuộc về mình.

*Là boy love, nhiều cặp.

*Không yêu cũng xin đừng nói lời cay đắng.