Read Cẩm Y Chi Hạ - NETTRUYENSEO.com

Cẩm Y Chi Hạ

Authors: yvonnephan19

Genre: Novels

Update: 12-03-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

[Lưu ý: Vui lòng không reup bản dịch này dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn.]

*Tác giả: Lam Sắc Sư.
Người dịch: Yvonne Ngọc Phượng.

*Nhân vật chính: Lục Dịch, Viên Kim Hạ.
Nhân vật phụ: Dương Nhạc, Thượng Quan Hi, Tạ Tiêu, Dương Trình Vạn, Lam Đạo Hành, Lục Đình Vũ (Cái thúc), Lâm Lộc Vũ - Lâm Lăng (Thẩm phu nhân), Lục Bỉnh, A Nhuệ, Thuần Vu Mẫn, Sầm Phúc, Sầm Thọ, Nghiêm Thế Phiên, Nghiêm Tung... cùng một số nhân vật phụ khác.

*Số chương: 164 + 4 phần ngoại truyện, đã xuất bản bên Trung.

*Thể loại: Câu chuyện tình yêu triều đại nhà Minh, tra án, hài hước, phúc hắc, ấm áp, ân oán, cảm động, HE.

Chapters

Văn Án

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164 - Kết Cục.

Đôi Lời Cảm Nhận Về Cẩm Y Chi Hạ.

Vài Câu Chia Sẻ Về Cách Xưng Hô.