Read [Chaelisa] Fate In Love | Piper_For_R

Read [Chaelisa] Fate In Love - NETTRUYENSEO.com

[Chaelisa] Fate In Love

Authors: Piper_For_R

Genre: Fanfiction

Update: 08-11-2021

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

[Real life] Viết vì sự yêu thích đối với Blackpink, đặc biệt là Lisa, Rosé...Và cũng để lưu lại kỷ niệm...stan duy nhất 1 nhóm nhạc K-pop.
Thanks for all!