Read [ Chaenie ] Park Phu Nhân - JenRose ( Cover ) | HyLc404

Read [ Chaenie ] Park Phu Nhân - JenRose ( Cover ) - NETTRUYENSEO.com

[ Chaenie ] Park Phu Nhân - JenRose ( Cover )

Authors: HyLc404

Genre: Fanfiction

Update: 12-08-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tỏ tình thất bại, quyết định đi du học 7 năm. Sau khi trở về nộp đơn vào công ty của người đã từ chối mình khi đó, phát hiện người đó đã trở nên bá đạo hơn, vô sĩ hơn, lại còn cố ý tiếp cận mình. Vừa mới tỏ tình thành công thì đã bắt mình về nhà, tốc độ đám cưới còn nhanh hơn khi nói hai chữ "đồng ý". focus on Chaennie