Read [CHAENNIE VER] TỔNG TÀI LÃO BÀ CHỜ TA MỘT CHÚT - NETTRUYENSEO.com

[CHAENNIE VER] TỔNG TÀI LÃO BÀ CHỜ TA MỘT CHÚT

Authors: Camr_N

Genre: Fanfiction

Update: 01-10-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

TÊN TRUYỆN: TỔNG TÀI LÃO BÀ CHỜ TA MỘT CHÚT
TÁC GIẢ: PHÁ QUÂN TINH
TRÌNH TRẠNG: HOÀN THÀNH


VĂN ÁN:
Park Chaeyoung vốn là một tiểu viên chức của Kim thị tập đoàn, là người luôn hướng tới một cuộc sống bình thường yên ổn. Bỗng một ngày một con ma tiểu la lị xuất hiện luôn xưng là con của Park Chaeyoung và chỉ cho Park Chaeyoung biết lão bà tương lai chính là: Kim Jennie - Tổng tài của Kim thị. Từ đó bắt đầu một đoạn tình yêu không tầm thường...

- Park Chaeyoung : " Ta không phải mụ mụ ngươi! Còn có, ta là thẳng, không phải cong!
- Tiểu la lị : " Bảo bối không có nói sai, lão bà của mụ mụ chính là nữ! Cho nên mới là mẹ của ta nha!"
- Tiểu la lị : "mụ mụ, đây là vận mệnh! ngươi trốn không thoát đâu! "

Nhận vật chính: PARK CHAEYOUNG×KIM JENNIE