Read [Chainsaw Man]AllDenji - NETTRUYENSEO.com

[Chainsaw Man]AllDenji

Authors: Cyno1410

Genre: Fanfiction

Update: 19-11-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

-Đây chỉ là fanfic
-Mình sẽ cố gắng để bám sát theo tính cách của nhân vật hết mức có thể để tránh quá nhiều yếu tố Occ!
-Và mình sẽ không có lịch đăng truyện ngất định!