Read Chân Dài Thúc Thúc / Chú chân dài. - NETTRUYENSEO.com

Chân Dài Thúc Thúc / Chú chân dài.

Authors: YunruChenn

Genre: Non-Fiction

Update: 12-06-2020

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

https://cucmoluoi.wordpress.com/2016/07/09/muc-luc-chu-chan-dai-man-man-ha-ky-da/

Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Editor: Snaps

Tình trạng bản gốc: Hoàn 18 chương + 1 PN

Tình trạng bản dịch: Hoàn

Trans: QT + Google dịch

Raw + QT: khotangdammyfanfic

Văn án:

Cốc Vũ từ nhỏ đã lớn lên tại viện mồ côi, may mắn được "chú chân dài" Thẩm Thời Thích tài trợ hoàn thành việc học. Trước đêm tốt nghiệp, Cốc Vũ vừa thành niên cuối cùng cũng gặp được ân nhân Thẩm thúc thúc.

Thẩm Thời Thích: Cốc Vũ, tạm thời kết hôn với tôi được không?

Cốc Vũ: ( ⊙ o ⊙ )(ngơ)...

Thể loại: hiện đại hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, hợp đồng hôn nhân, ngọt văn, 1×1

Truyện mình lấy bên nhà (https://cucmoluoi.wordpress.com/2016/07/09/muc-luc-chu-chan-dai-man-man-ha-ky-da/)

Mình chỉ đăng lại để đọc off, khi nào đọc xong mình sẽ xoá truyện.