Read [Chu Bạch] Yêu Đương Vụng Trộm - NETTRUYENSEO.com

[Chu Bạch] Yêu Đương Vụng Trộm

Authors: Odinneyes

Genre: Fanfiction

Update: 22-04-2020

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tựa gốc: 偷情

Tác giả: 闲来误世

Edit: Dê, Hàm Súc (chương H)

Trước ngược, sau ngọt, có H, ê đít tơ đảm bảo về quy chuẩn đạo đức của nhân vật chính =)))

Truyện dịch đã có sự đồng ý của tác giả