Read ||Chuyển ver|| Watanabe Haruto-Younger Brother - NETTRUYENSEO.com

||Chuyển ver|| Watanabe Haruto-Younger Brother

Authors: LinhhMy559

Genre: Fanfiction

Update: 30-06-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

truyện là chuyển ver và đã có sự cho phép của tác giả!!

highest ranking: #3 treasure 11/6/2022; #1 treasure 12/6/2022; #1 haruto 12/6/2022

ver gốc: https://www.wattpad.com/story/201394776-%E3%80%96-jaemin-%C3%97-you-%E3%80%97-younger-%F0%9D%94%B9%F0%9D%95%A3%F0%9D%95%A0%F0%9D%95%A5%F0%9D%95%99%F0%9D%95%96%F0%9D%95%A3-%E3%88%A0

5 latest Chapters