Read [Chuyenver]Bạch Hồ [ Uyên Sách ♥ Mạc Trường Phong ][Isaac - Sơn Tùng Mtp ] - NETTRUYENSEO.com

[Chuyenver]Bạch Hồ [ Uyên Sách ♥ Mạc Trường Phong ][Isaac - Sơn Tùng Mtp ]

Authors: toilatyty

Genre: Fanfiction

Update: 14-03-2017

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Ta tên là Mạc Trường Phong , là một con bạch hồ, lúc đang nằm trong rừng nghỉ ngơi, ngẫu nhiên cứu được Uyên Sách - một đạo sĩ nửa nạc nửa mỡ bắt yêu ngu ngốc khỏi tay tên yêu quái đạo hạnh thấp kém, hắn lập đàn tế bắt yêu, ta đồng ý giúp hắn. Sau khi say rượu, ta cư nhiên lại bị tên đạo sĩ thối tha nhìn trông nhát gan yếu đuối sợ chết này... thượng. Ta tức giận muốn bỏ đi, hắn liền dùng chú thuật trói yêu để giữ ta lại, té ra pháp lực của hắn rất cao cường. Trốn không thoát, không có cách nào, hắn còn nói thích ta, khen ta đẹp, thôi vậy, trước mắt cứ ở lại bên hắn đi.
Tựa gốc: Hí Hồ
Tác giả: Dạ Vũ Phi Tuyết.
Edit: Lâm mộng niên.
Chuyển Ver by me