Read [ChuyểnVer] [KhảiNguyên,TỉHoành] Quay về bên nhau - NETTRUYENSEO.com

[ChuyểnVer] [KhảiNguyên,TỉHoành] Quay về bên nhau

Authors: -LiYin-

Genre: Diverse Lit

Update: 17-09-2016

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Fic gốc: [Longfic] [M] Quay về bên nhau (HunHan,ChanBaek)

Au: Shinie (@_ngoaitran_)

Fic chuyển: [ChuyểnVer] [KhảiNguyên,TỉHoành] Quay về bên nhau

Chuyển ver: #SVAV

Tình trạng: -Fic gốc: Hoàn
-Fic chuyển: Hoàn

Truyện đã được chuyển dưới sự đồng ý của tác giả, mong các bạn đừng đem ra ngoài.