Read [Cityhumans] Oneshot - Sai Gon X Hanoi - NETTRUYENSEO.com

[Cityhumans] Oneshot - Sai Gon X Hanoi

Authors: zhongxibumei

Genre: Fanfiction

Update: 21-04-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

- Đây là cityhumans.
- Hoàn toàn hư cấu, mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.
- Không anti Hanoi, không anti SG, nói chung là không anti ai.
- Không phân biệt vùng miền.
- Để tránh phạm húy HCM city sẽ được viết tắt.
- Chưa soát lỗi chính tả.

5 latest Chapters
Chapters