Read [Cổ xuyên kim] Toàn dân thần tượng - Toan Duẩn Kê Bì Thang (full) - NETTRUYENSEO.com

[Cổ xuyên kim] Toàn dân thần tượng - Toan Duẩn Kê Bì Thang (full)

Authors: myst_15

Genre: New Adult

Update: 23-09-2016

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

[Cổ xuyên kim] Toàn dân thần tượng
Tác giả: Toan Duẩn Kê Bì Thang
Văn án:
Kiều An An kiếp trước là đa tài đa nghệ võ công hơn người tướng môn quý nữ,
Trùng sinh thành ngàn năm sau lại xấu lại cùng thành tích đếm ngược đầu tháng ba nữ sinh.
Không nghĩ qua là thành võng hồng, viết văn kiếm được kim bát mãn bồn,
Thượng tống nghệ, tiến danh giáo,
Bất tri bất giác trung trở thành toàn dân thần tượng.
Bàn tay vàng tráng kiện, liền đồ một cái thích thích thích.

5 latest Chapters

4

3

2

1

Chapters

1

2

3

4