Read (completed) •VKook | Text• Strawberries & Cigarettes  - NETTRUYENSEO.com

(completed) •VKook | Text• Strawberries & Cigarettes

Authors: SmallNestNest

Genre: Fanfiction

Update: 28-01-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

♡Chủ xị: Étienne (Én)

"Anh có nhu cầu tìm người yêu không?"

"Không"

Chú ý: Những chap cuối vì để mọi người hiểu rõ cốt truyện nên chủ yếu là no text!

Start: 15/06/2020
End: 06/12/2021