Read Con muỗi và hai anh chủ nhà | VJinV - NETTRUYENSEO.com

Con muỗi và hai anh chủ nhà | VJinV

Authors: MatthewRouge

Genre: Fanfiction

Update: 01-12-2018

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình.
Rating: T
Pairing: Taehyung/Seokjin
Category: Daily life, Actorfic, Humor, Comedy, Hybird
Author: Matt Rood (Matthew Rouge)
Fandom: BTS
Idea: Anh, trashykhyun, MattRood.

Một câu chuyện dở hơi viết ra để giải trí nửa vời chứ không có tí xíu lãng mạn nào hết huhu.