Read [ Convert ] Xuyên nhanh chi cứu vớt nhân sinh người thắng -  Quyết Tuyệt - NETTRUYENSEO.com

[ Convert ] Xuyên nhanh chi cứu vớt nhân sinh người thắng - Quyết Tuyệt

Authors: anhdao0505

Genre: Novels

Update: 19-07-2018

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Xuyên nhanh chi cứu vớt nhân sinh người thắng

Tác giả: Quyết Tuyệt

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , OE , Khoa học viễn tưởng , Hệ thống , Xuyên nhanh , Sảng văn , Nghịch tập , 1v1

Trịnh li được đến một cái nhiệm vụ, muốn giúp một ít lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản quỹ đạo nhân sinh người thắng một lần nữa đi lên đỉnh.

Tỷ như, cái kia góc đường nhặt ve chai thiếu niên, hắn vốn nên là thế giới nhà giàu số một.

Người kia tất cả đều biết sao chép cẩu, hắn vốn nên là văn đàn đại thần.

Cái kia xú danh rõ ràng mười tám tuyến nam minh tinh, hắn vốn nên là ảnh đế.

......

Mau xuyên 1V1, nam chủ đều là một người ~

5 latest Chapters