Read (countryhumans) bản sao thế giới !? thật phiền phức. - NETTRUYENSEO.com

(countryhumans) bản sao thế giới !? thật phiền phức.

Authors: huagiahan1958

Genre: Diverse Lit

Update: 15-11-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

tên: (countryhumans) bản sao thế chiến !? thật phiền phức.

Thể loại : xuyên không , chiến tranh , boylove , countryhumans.

Thể loại cặp : nam x nam, nam x nữ, nữ x nữ ( không chắc)

Tình trạng : chưa hoàn thành.

Cách viết : có viết tắc , câu từ không phòng phú , viết không được hay.

Cảnh báo : không hoàn toàn đúng với lịch sử chỉ khoản 50/100 , đây là boylove ai không đọc được thì ra , tôi không quen viết về thể loại chiến tranh nên sẽ còn nhiều hạn chế và lỗi.

Bối cảnh : sau khi chết Việt Nam đã bị xuyên về các cuộc chiến khác nhau , hay cùng theo dõi hành trình của cậu.