Read Countryhumans comic [Vietnamese translate] - NETTRUYENSEO.com

Countryhumans comic [Vietnamese translate]

Authors: U_Dora_U

Genre: Diverse Lit

Update: 02-07-2020

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Fic comic Countryhumans tổng hợp đều sẽ do tôi dịch, dịch bằng điện thoại nên chất lượng không tốt lắm 💦

Có một số đã xin per artist hoặc không nhưng sẽ ghi nguồn đầy đủ. Vui lòng không đem bản dịch hoặc comic đi đâu khi chưa có sự cho phép.

Link artist ảnh bìa: https://aminoapps.com/v/s/aminoapps.com/c/countryhuman796/amp/blog/vietnam-war/1JZG_Ljwt6uPzbkxYZ80njgzVbkpjzRx6q?usqp=mq331AQCKAE%3D&_js_v=0.1

5 latest Chapters
Chapters