Read 〚 Countryhumans - FrUK〛Paris And London   - NETTRUYENSEO.com

〚 Countryhumans - FrUK〛Paris And London

Authors: Lunayin_13

Genre: Diverse Lit

Update: 06-11-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Đây là những oneshort xoay quanh cp FrUK / PhápAnh. Mỗi oneshort có thể sẽ có bối cảnh khác nhau

Fandom: Countryhumans
Couple: FrUK / France x United Kingdom / PhápAnh / Cộng hòa Pháp x Vương Quốc Anh
Thể loại: BL, GL, oneshort
⚠️ Warning ⚠
- H, ngược, OOC
- Truyện hoàn toàn là hư cấu, không có thật và dựa trên các headcanon của tôi
- Có thể hoặc không dựa vào lịch sử. đừng đánh đồng đây là xuyên tạc lịch sử. Không bôi đen, tẩy trắng hay xúc phạm bất kì quốc gia, tổ chức nào
- Không sử dụng fic như một tài liệu tham khảo lịch sử hay mối quan hệ các quốc gia được nhắc đến vì nó sẽ không hoàn toàn đúng. Hãy tham khảo trên những nguồn thông tin chính xác hơn
- Truyện không có ý xúc phạm cá nhân, tổ chức, tôn giáo nào. Đồng thời cũng không có tính chất tuyên truyền tư tưởng, chính trị, tôn giáo,...
- Các oneshort này chủ yếu để giải trí và sìn hàng cho các bạn OTP cp này. Nếu bạn không thích thì có thể lướt qua, xin đừng nói đục thuyền và nói những lời cay đắng 😞