Read (Countryhumans) Hoa Sen Trên Chiến Trường - NETTRUYENSEO.com

(Countryhumans) Hoa Sen Trên Chiến Trường

Authors: Saishutekina2k9

Genre: Fanfiction

Update: 02-10-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

*Tôi và anh trai chỉ đơn giản là vô tình chuyển sinh đến đây.
Vốn cũng chỉ muốn 1 cuộc sống không lo lắng cho đất nước.
Nhưng sao cứ nhất thiết phải là thời gian chiến tranh xảy ra.
Cố gắng sống sót nơi chiến trường đẫm máu.
Cố gắng không trở nên đặc biệt.
Nhưng cuối cùng vẫn bị kéo vào 1 nơi mà mình không muốn đến.
Chiến tranh!
Là thứ mà tôi không muốn đối mặt.
Tôi cũng không muốn khóc, mọi người sẽ bảo tôi chỉ là 1 con nhóc yếu đuối mất.
Cười, nó có lẽ là 1 cách hay để giấu cái thứ cảm xúc rối bời này.*