Read [ Countryhumans/ ???xViet] Nhiệm vụ của tôi là đảo lộn trật tự tiểu thuyết?! - NETTRUYENSEO.com

[ Countryhumans/ ???xViet] Nhiệm vụ của tôi là đảo lộn trật tự tiểu thuyết?!

Authors: RuCucSuc

Genre: Fanfiction

Update: 21-01-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác giả: Hiruka Hinezoshi - Tiểu Sóc

Nội dung chính:

Câu chuyện kể về một người con trai tên Việt Nam cùng với một hệ thống của mình- Cradle xuyên qua nhiều tiểu thuyết khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ cho máy chủ.

Và tiểu thuyết này chính là thế giới cuối cùng mà cậu xuyên vào. Nhưng nhiệm vụ lần này của tiểu thuyết đó sẽ mang lại rất nhiều khó khăn cho cậu khi mà nữ chính của tiểu thuyết được thay thế bởi một người cũng xuyên không tới như cậu, ngay cả những nhân vật khác cũng đã bắt đầu có sự thay đổi khác thường!

Cậu sẽ đối mặt với những khó khăn nào khi mà Cradle nói với cậu: " Hãy trở thành tên "Việt Nam" của tiểu thuyết này giống nhất có thể để dò xét hành động của nữ chính"? Và việc làm thế nào để tăng độ hảo cảm của nhân vật mà hệ thống đặt ra trong khi cậu phải giả thành nam phụ phản diện thật sự?

Mời các bạn đón đọc!