Read Cự nhũ hoàng hậu (cao H) - NETTRUYENSEO.com

Cự nhũ hoàng hậu (cao H)

Authors: holydevil47

Genre: Novels

Update: 26-04-2020

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Cự nhũ hoàng hậu (cao H)

Hán Việt: Cự nhũ hoàng hậu ( H )

Tác giả: Tùy Ngã Tâm

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: 0053 Đại Ngụy Dung Đức Hoàng Hậu ( toàn văn xong 5000 tự )


Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , H văn , Cẩu huyết , Ngược luyến , NP , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , SM , Cường thủ hào đoạt , 1v1 , Nữ chủ

Có mỹ nhân hề, cự nhũ eo nhỏ, thâm chịu quân vương sủng ái, hàng đêm thị tẩm không ngừng......

========

Toàn thiên lấy thịt là chủ, ngẫu nhiên có ngắn nhỏ cốt truyện chương, kiến nghị người đọc quân không nên nhảy đính. Cốt truyện chương đồng dạng xuất sắc, tuyệt không tưới nước ~~
Cv: QingJuan

Chapters

0001 Bị hai nam cường bạo ( H

0002 bị tiếp nhập hoàng cung cường bạo ( H

0003 hạ thể bị nhét vào dị vật chơi đánh đu ( H )

0004 tuyển tú khi dạ minh châu từ hoa huyệt rơi xuống ( H)

0005 núm vú bị thánh thượng moi xuất huyết ti ( H+ )

0006 chỉ vào cửa cung kêu hoàng đế lăn

0007 đứng ở huyền nhai biên bị cưỡng chế nhập huyệt ( H )

0008 bên trong hoàng thành không thể nói bí mật mật

0009 thịt mông bị đánh lại cắm huyệt ( H )

0010 cưỡng bách nàng xem trong gương nhục huyệt phun thủy ( H)

0011 Kính Sự Phòng dạy dỗ tân đa dạng ( H SM thuần thịt )

0012 hoàng đế bị khí đến tâm ngạnh đau

0013 ở lãnh cung bị bắt mại dâm hiến thân bọn thị vệ ( H

0014 Lục Trăn tỉnh lại thấy Phù muội ở liếm điểu ( H)

0015 hoàng đế tham gia chiêu tế đại hội

0016 khuê phòng nội bị hoàng đế cường bạo lại phiến mặt ( H )

0017 bị quải nhập kỹ viện xuyên nhân ngư phục tiếp khách ( H SM

0018 hoàng đế không chỉ có có kỹ thuật diễn, còn sẽ mỹ nam kế

0019 Lục Trăn ở phòng chất củi nhập phù huyệt bị rình coi ( H

0020 linh đường nội bị hiếp bức chịu nhục cường bạo ( H

0021 nữ nô dạy dỗ tiến hành khi ( H SM )

0022 hoa phòng nội băng hỏa lưỡng trọng thiên ( H thuần thịt )

0023 thăm âm lấy xà giải dâm độc ( H+)

0024 hoàng đế sai người ở nhũ thượng thêu long văn ( H )

0025 bị hãm hại lừa gạt nhị độ tiến cung

0026 Phù nhi cũng biết chính mình người mang danh khí ( )

0027 bị hoàng đế dạy dỗ đến cơn sốc ( H SM )

0028 tiểu ngược hoàng đế long thân giải hận ( hơi H )

0029 sảo về sảo, thị tẩm không thể đình ( H+ cốt truyện )

0030 hoàng đế điên rồi giống nhau mà cường bạo nàng ( H)

0031 hoàng đế nghiêm túc liêu muội ngọt đến muốn mạng người

0032 hoàng đế thao nàng một đường hồi thừa ân điện ( H

0033 sủng phi hằng ngày chính là hầu hạ hoàng đế ( H)

0034 hoàng đế lại có dạy dỗ tân đa dạng ( H SM )

0035 tình đến nùng khi xuân phương nghỉ ( H+ ngược )

0036 đa tình lại bị vô tình bực ( ngược )

0037 nhân gian nơi nào là thanh hoan ( ngược )

0038 hoàng đế đánh mất hắn người trong lòng

0039 đào vong trên đường bị luân gian bị nhục nhã ( H NP )

0040 ngoài lề: Luận tha thứ nam chủ lý do

0041 hoàng đế thành "Không sào lão nhân"

0042 Phù nhi đồ long không chút nào nương tay

0043 tam độ tiến cung, tình kiếp khó thoát

0044 tiểu kịch trường

0045 liều chết triền miên lại cho nhau tra tấn ( H )

0046 hoàng đế khổ tâm nghiên cứu tẩy trắng đại pháp

0047 tiểu kịch trường 2

0048 tiểu kịch trường 3

0049 bị cưỡng bách đối với vách tường đi tiểu ( H )

0050 Kính Sự Phòng lại hiến tân đạo cụ ( H SM

0051 bị vừa đe dọa vừa dụ dỗ cấp hoàng đế thổi tiêu ( H )

0052 hoàng đế cầu nàng lại ái một lần ( H)

0053 Đại Ngụy Dung Đức Hoàng Hậu ( toàn văn)