Read Cửa Hàng Dị Thú Số 138 - NETTRUYENSEO.com

Cửa Hàng Dị Thú Số 138

Authors: BlakLous

Genre: Humor

Update: 03-07-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác giả: Đả Cương Thi
Thể loại: Hiện đại - Oan gia - Dị năng - Xuyên qua - HE
Nhân vật chính: Kim Dư, Kỳ Thanh Lân
Phối hợp diễn: Đại Bạch, Tiểu Bạch....
Cái khác: Thám hiểm, tầm bảo, quần ẩu.....
Tình trạng: Hoàn
Tình trạng edit: Hoàn chính văn
Editor: Bạch Quỷ Si Dương
Beta: Minh Phong
Nguồn: https://anquylau.wordpress.com/truong-thien/cua-hang-di-thu-so-138/