Read [Đam mỹ - Editing] Tôi Coi Các Người Như Anh Em - NETTRUYENSEO.com

[Đam mỹ - Editing] Tôi Coi Các Người Như Anh Em

Authors: neihades

Genre: Novels

Update: 22-11-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Hán Việt: Ngã bả nĩ môn đương ca môn

Tác giả: Nghênh Dương

Số chương: 140 chương.

Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, hệ thống, nhẹ nhàng, 1V1, HE.

Raw: Tấn Giang; QT: Sila

Edit: Cá Bay

---

Nếu có điều kiện hãy mua raw ủng hộ tác giả vì raw Tấn Giang rất rẻ, không tới 500đ một chương.

----

Bản edit phi lợi nhuận, chưa được sự đồng ý của tác giả, re-up là tró là tró là tró là tró, chuyển ver cũng thế.
----
Đọc ở WordPress theo link trong hồ sơ.
Đang đọc ngon thấy chương nào "lạ" thì qua wordpress đọc tiếp nhé mn!