Read [Đam mỹ] Kỳ hạn thưởng thức - Triệu Vinh - NETTRUYENSEO.com

[Đam mỹ] Kỳ hạn thưởng thức - Triệu Vinh

Authors: TrangH576

Genre: New Adult

Update: 17-05-2016

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Kỳ hạn thưởng thức (Tên gốc: 赏味期限)
Tác giả: Triệu Vinh

Thể loại: thần kinh thô tự nhiên công x nội liễm hiền lành thụ, gương vỡ lại lành, HE.

Nguồn raw + QT: Kho tàng đam mỹ

Edit & Beta: Maru (C1-C9, PN1 & 2), Chang (C10-C20)
Spell-checker: Ramen-chan
Wattpad: Tờ Giấy Trắng

Tình trạng bản gốc: Hoàn
Tình trạng edit: Hoàn

Ps nhỏ: Tớ phát hiện có bạn cho bộ này vào danh sách ngược tâm, và tớ buồn quá, đính chính không ngược đâu mà, nhà chúng tớ ưu tiên nhẹ nhàng văn hơn cả.