Read [ĐEN ĐÁ KHÔNG ĐƯỜNG] [SHORTFIC - NOMIN] | EDIT | NIÊN HẠ | VÌ YÊU MÀ GHEN - NETTRUYENSEO.com

[ĐEN ĐÁ KHÔNG ĐƯỜNG] [SHORTFIC - NOMIN] | EDIT | NIÊN HẠ | VÌ YÊU MÀ GHEN

Authors: 1363cafe

Genre: Fanfiction

Update: 04-12-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác giả: 藏月当归
https://cydgoodfortune.lofter.com/post/3227f115_2b4012aca?fbclid=IwAR0qe68AjV990jKG0W9VeJLVxDKjJKGlOOiiGSSikHvojZ7OvdDImDOuY5o
Tên gốc: 爱与妒
Tên bản chuyển ngữ do Số 1363 - Đường Hạnh Phúc đặt lại.
Thể loại: Niên hạ - Người yêu cũ
Tình trạng bản gốc: Hoàn.
Tình trạng bản dịch: Đang tiên hành
Bản chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up và chuyển ver dưới mọi hình thức.
.
Vì sao những kẻ yêu nhau lại luôn làm tổn thương lẫn nhau?

5 latest Chapters