Read ( ĐN KNY ) Tuyết Sơn Cô Nương | Sienna_Ashley

Read ( ĐN KNY ) Tuyết Sơn Cô Nương - NETTRUYENSEO.com

( ĐN KNY ) Tuyết Sơn Cô Nương

Authors: Sienna_Ashley

Genre: Fanfiction

Update: 07-08-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tên truyện: ( ĐN KNY ) Tuyết Sơn Cô Nương.

Writer: #Cryst a.k.a @--Crystal-Pinkie-- | @--BlackDahliaTown--

Category: Fanfiction, Hành động, Đồng nhân,...

Rating: [ T ]

Disclaimer: Toàn bộ nhân vật đều thuộc về tác giả Gotouge Koyoharu ngoại trừ Oc. Cốt truyện và Oc là của tôi nhưng người khai triển là #Cryst.

Status: Hoàn thành.

Edit bìa: by @_Nho_Latte_ ( trước ) @Userunknow123 ( hiện tại ).

Số chương: 7 ( không tính chương Introduction ).

Chú ý:

- Nhân vật bị OOC nặng.

- Written by @--Crystal-Pinkie-- | @--BlackDahliaTown--

- Nghiêm cấm anti, đạo truyện hay mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý.