Read ĐỘC SỦNG VƯƠNG PHI 🌺 Hyunlix 🌺 - NETTRUYENSEO.com

ĐỘC SỦNG VƯƠNG PHI 🌺 Hyunlix 🌺

Authors: Mandu_lovelix

Genre: General Fiction

Update: 28-10-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

" Long Phúc chưa từng oán thán ta, một lần cũng chưa,
Ta chưa từng hiểu em ấy, một chút cũng chưa từng..."

Vương gia Hyunjin sau khi chết đi sống lại mới nhận ra thê tử của hắn quý giá đến nhường nào