Read (Đồng nhân Hoa Thiên Cốt)             Thần Ma chi tranh (Hoàn) - NETTRUYENSEO.com

(Đồng nhân Hoa Thiên Cốt) Thần Ma chi tranh (Hoàn)

Authors: quyenquyentieu

Genre: New Adult

Update: 22-11-2016

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tên truyện: Thần Ma chi tranh
Tác giả: Vân Đạm Phong Khuynh.
Độ đài: 33 chương+ 2 PN (PN chưa hoàn)
Thể loại: Đồng nhân Hoa Thiên Cốt, huyền huyễn, sủng, ngược, sắc, NP.
Nhân vật chính: Nam Cung Thiên Nhan;
Âu Dương Thần Dật, Bạch Tử Họa, Sát Thiên Mạch, Đông Phương úc Khanh, Mạc Băng tiên, Mạnh Huyền Lãng

Chapters

Quyển 1: Thiên sinh mị kiếp. Chương 1: (P1)

Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 1(P2)

Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 1 (P3)

Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 2 (P1)

Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 2 (P2)

Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 3

Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 4 (P1)

Quyển 1: Thiên Sinh Mị kiếp. chương 4 (P2)

Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 5 (P1)

Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 5 (P2)

Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 5 (P3)

Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 6 (P1)

Quyển 1:Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 6 (P2)

Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 6 (P3)

Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 7

Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 8: Quần tiên yến (P1)

Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 8 (P2)

Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 8 (P3)

Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 9 (P1)

Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 9 (P2)

Quyển 1: Thiên sinh Mị Kiếp. Chương 9 (H) (P3)

Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 10 (P1)

Quyển 1: Thiên sinh Mị Kiếp. Chương 10 (P2)

Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 10 (P3)

Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 11 (P1+P2+P3)

Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 12 (P1)

Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 12 (P2)

Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 13

Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 14

Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 15

Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 16 (P1)

Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. chương 16 (P2)

Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. chương 17 (P1)

Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 17 (P2)

Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 18

Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 19: Không Ngờ Tới

Quyển 1: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chươn 20: Suy Ngẫm

Quyển 2: Thần Ma Chi Chiến. Chương 1: Tử Huân Thiển Hạ

Quyển 2: Thần Ma chi Chiến. Chương 2: Nguyệt Thiên Tình (P1)

Quyển 2: Thần Ma Chi Chiến. Chương 2: Nguyệt Thiên tình (P2)

Quyển 2: Thần Ma Chi Chiến. Chương 2: Nguyệt Thiên Tình (P3)

Quyển 2: Thần Ma Chi chiến. Chương 3: Ám Hại??? (H)

Quyển 2: Thần ma Chi Chiến. Chương 4: Thù Hận

Quyển 2: Thần Ma Chi Chiến. Chương 4: Ma Giới

Quyển 2: Thần Ma Chi Chiến. Chương 5: Nguy Hiểm Kề Cận

Quyển 2: Thần Ma Chi Chiến. Chương 5: Một đời một kiếp

Quyển 2: Thần Ma Chi Chiến. Chương 6: Trăm Năm Man Hoang (P1)

Quyển 2: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương : Trăm Năm Man Hoang

Quyển 2: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 7: Mị Tình (P1).

Quyển 2: Thần Ma chi chiến. Chương 7: Mị Tình (P2)

Quyển 2: Thiên Sinh Mị Kiếp. Chương 8: Hoàn Cảnh Mỗi người.

Quyển 2:Thần Ma Chi Chiến. Chương 9: Man Hoang Hội Tụ.

Quyển 2: Thần Ma Chi Chiến. Chương 10: Man Hoang Kịch Chiến. (P1)

Quyển 2: Thần Ma Chi Chiến. Chương 10: Man Hoang Kịch Chiến.(P2)

Quyển 1: Thần Ma Chi Chiến. Chương 11: Thức Tỉnh.

Quyển 2: Thần Ma Chi chiến. Chương 12: Tế Hồn.

Quyển 2: Thần Ma Chi Chiến. Chương 13: Thần Giới. (Hoàn)

Ngoại truyện 1: Tiêu Tinh Quang.