Read [Drable| SEVENTEEN] LeBlanc | Jshua_Jhan

Read [Drable| SEVENTEEN] LeBlanc - NETTRUYENSEO.com

[Drable| SEVENTEEN] LeBlanc

Authors: Jshua_Jhan

Genre: Fanfiction

Update: 31-03-2019

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Author: Jil
Pairings: JiHan/ YoonHong, Meanie, CheolHoon, JunHao, Verkwan...SoonChan

Chapters

Nghỉ giải lao - JiHan

Buông tay - Meanie

Flower - Cheolhoon

Trên giường và nhà bếp - Meanie

Red Rain - Jeonghan

Làm màu

? - Cheolhoon

Khuyên tai và tóc đen - JiHan

Mong Mong

Hanamichi - Meanie

Tiểu Đào

Yêu cầu - Jihan

I guess i need you - Cheolhoon

Stranger or Stalker - Cheolhoon

Surprise - ??????

Random Number - Jihan pt1

Random Number pt2 - Jihan

Thoại ngắn -...

???-????

Piggy back - Jihan

Bet comeback - Meanie ft Jihan

Kiss him - Cheolhoon

Bánh - Jihan

Ba người độc thoại - Scoups, Joshua, Seungkwan

Costume

Gối mới - Jihan

1230 - JiHan

170101 - Độc thoại hai người

Holding Hands - Cheolhoon

Hại bạn - Jihan ft Cheolhoon

Năm mới

Tím và Hồng

Our bond

Our bond (2)

CGV - Jihan

Handcuff

Khuy áo

Thiếu

Ngày này năm ngoái

[JiHan] Kiss it better

[MEANIE] Hold on me

[CHEOLHOON] Chỗ

[JunHao ft Jihan] - Chủ động

[JiHan] Kẹo bông

[YoonHong] Look

[VerKwan] Call away

[JiHan] Rùa, Mèo và Kem

[Cheolhoon] Wisdom tooth

[JiHan] 하트

[Cheolhoon] Lean on

[SoonChan] Weird Thing

[Cheolhoon] Day like this

[CheolHoon ft....] Tội em nhỏ

[CheolHoon] - ?

[CheolHoon] 0808

[Cheolhoon ft Jihan] Date

[Cheolhoon] 4 years

[CheolHoon] Get well soon

171230 - 1

171230 - 2

Love

[CheolHoon] Umbrella

[Jihan] The Fall

[CheolHoon] Đói

[JiHan] 네가 없으면 살 수 없다

[Jihan] LAX

Chọn

[Jihan ft Cheolhoon] Merry Christmas (2)

[JiHan & Cheolhoon] It's cold babe

[Cheolhoon ft Soonchan] Unknown

[CheolHoon] Dream

[CHEOLHOON] 190331