Read [Edit - HOÀN] Lão nam nhân - Đông Phương Vân Sơ - NETTRUYENSEO.com

[Edit - HOÀN] Lão nam nhân - Đông Phương Vân Sơ

Authors: Super_Seme

Genre: New Adult

Update: 23-03-2020

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Dịch: Mika - Superseme.com

Bọn họ là đôi bờ biển sâu cách xa vời vợi, một bên một lòng tha thiết muốn tới bên còn lại.

Hèn yếu dối trá lão nam nhân công (Lục Bình) x Niên hạ chó sói nhỏ con nuôi thụ (Cảnh Khải Ca)

Nhược công lang khuyển cường thụ, niên thượng dưỡng phụ tử.

Nhân xưng ngôi số một là chủ công, công ích kỷ lập dị, rất quái đản, coi như tự mình ngược mình, thật ra thì anh ta chỉ yêu bản thân mình.

KHÔNG NGHỊCH CP CÁM ƠN