Read [ Edit ] Sổ tay sinh tồn khi bị chồng ruồng bỏ - Đạm Vũ - NETTRUYENSEO.com

[ Edit ] Sổ tay sinh tồn khi bị chồng ruồng bỏ - Đạm Vũ

Authors: QuyenDieuQuyLam

Genre: New Adult

Update: 09-11-2017

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Editor: ChieuNinh

Số chương: 85 chương

Xuyên qua nàng trở thành người bị chồng bỏ, cuộc sống dầu muối tương giấm thiếu thốn thật khó khăn.

Cũng may ông trời thương xót, cho nàng mang theo tùy thân không gian đến làm ruộng.

Trồng hoa nuôi cỏ qua ngày, nhặt con trai nuôi chơi.

Không ngờ cha của con trai tìm tới cửa, thế nhưng lại là một mỹ nam.

Thật tốt, vào cửa dễ nhưng ra cửa khó, muốn cướp con thì đứng qua một bên.

Ngươi nói cái gì, ngươi là chồng trước? Con là ta sinh?Mẹ nuôi biến thành mẹ ruột?

Chồng trước ngươi đừng lên mặt, ta bị chồng bỏ ta sợ ai?