Read [EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNG - NETTRUYENSEO.com

[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNG

Authors: LockserJuvia8

Genre: Teen Fiction

Update: 20-11-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

1/ Tên Hán Việt: Vân Tấn Thiêm Hương
2/ Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng.
3/ Edit: trucdapisces.
4/ Độ dài: 126 chương chính văn + 1 phiên ngoại.
5/ Thể loại: nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, cung đình hầu tước, HE, trạch đấu, cưới trước yêu sau.
6/ Nguồn: Tấn Giang, wikidich, tàng thư viện.
7/ Ngày đào hố: 02/06/2022 _ Ngày lấp hố:
8/ Beta:
9/ BẢN EDIT CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WATTPAD, NẾU XUẤT HIỆN Ở NHỮNG WEB KHÁC THÌ ĐỀU LÀ SAO CHÉP.

Chapters

Văn án

Chương 1. Một mảnh lạc vân

Chương 2. Đá cuội dẫn đường

Chương 3. Ánh sáng trong lòng

Chương 4. Dự định hồi kinh

Chương 5. Hảo hán chớ giận

Chương 6. Thế tử Bắc Trấn

Chương 7. Ăn xin bên đường

Chương 8. Đuổi người

Chương 9. Phụ tử tính sổ

Chương 10. Bàn Tơ yêu động

Chương 11. Phát hiện hàng xóm tốt bụng

Chương 12. Yến hội tương phùng

Chương 13. Đặt mình trên lầu cao

Chương 14. Tai nạn ở cửa ngõ

Chương 15. Mùi hương tập kích người

Chương 16. Công thức hương cao

Chương 17. Tượng đất sét

Chương 18. Gan thanh mắt sáng

Chương 19. Nhà tranh tránh mưa

Chương 20. Án tử

Chương 21. Dâng hương thất bại

Chương 22. Khai trương cửa hàng mới

Chương 23. Sấu Hương Trai

Chương 24. Bí mật của đất Thục

Chương 25. Đào người thêm lương

Chương 26. Kiến giả hữu phần

Chương 27. Thịnh yến mở mắt

Chương 28. Chuyện phiếm

Chương 29. Lòng mang đề phòng

Chương 30. Tự mình làm chứng

Chương 31. Hương vị đặc biệt

Chương 32. Hồng môn yến tịch

Chương 33. Đạo lý đối nhân xử thế

Chương 34. Ai tàn nhẫn hơn ai

Chương 35. Dầu nóng lui binh

Chương 36. Tai vách mạch rừng

Chương 37. Lạnh lùng xa lánh

Chương 38. Sóng ngầm phun trào

Chương 39. Ngông cuồng càn rỡ

Chương 40. Mưu sự tại nhân

Chương 41. Phụng chỉ nói dối

Chương 42. Nhị giá phong ba

Chương 43. Hiểu lầm chồng chất

Chương 44. Hết thảy giản lược

Chương 45. Một đêm ngon giấc

Chương 46. Lão tiên thông thiên

Chương 47. Tiệc lạnh trong cung

Chương 48. Pháo hoa trong lò đất

Chương 49. Kẻ gian xảo

Chương 50. Láng giềng hòa thuận

Chương 51. Phu thê bình thường

Chương 52. Một chuyến xa nhà

Chương 53. Tin dữ động trời

Chương 54. Quỷ nước nhập phủ

Chương 55. Sao phải bận tâm

Chương 56. Long vương hiển linh

Chương 57. Nhi nữ đòi nợ

Chương 58. Cải tà quy chính